Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry jest skoncentrowana zarówno na badaniach podstawo-wych jak i aplikacyjnych dotyczących wyrobów i konstrukcji włókienniczych i mechanicz-nych. Głównymi obszarami badań jest mechanika tekstyliów i wyrobów włókienniczych traktowanych jako struktury dyskretne lub kompozytowe kompozytów oraz analiza wrażliwości, optymalne projektowanie i identyfikacja konstrukcji. Pokrewnym obszarem prowadzonych prac jest ponadto badanie wytrzymałości i optymalizacja konstrukcji, części maszyn i wykonywanych na nich wyrobów włókienniczych. We wszystkich zagadnieniach mechaniki tekstyliów i konstrukcji są szeroko wykorzystywane metody numeryczne, zarówno w etapie analizy, syntezy jak i optymalizacji bądź identyfikacji. Katedra jest dobrze wyposażona w nowoczesne narzędzia (sprzęt komputerowy, programy obliczeniowe) dla prowadzenia działań naukowych. Kolejnym ważnym obszarem zainteresowań naukowych pracowników są zagadnienia związane z eksploatacją i niezawodnością maszyn i urządzeń włókienniczych.

Prowadzone prace naukowe przekładają się bezpośrednio na działalność dydaktyczną. Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje zagadnienia mechaniki, informatyki, optymalizacji i metod numerycznych w zastosowaniach inżynierskich oraz zagadnienia eksploatacji i niezawodności maszyn i urządzeń.

Katedra prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne w zakresie:

Obecnie prowadzone prace naukowo-badawcze są skoncentrowane w następujących obsza-rach:

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat:

 1. K. Dems, W. Gutkowski, Manufacturing tolerances and multiple loading conditions in struc-tural configuration optimization, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 57, pp. 1341 – 1350, 2003
 2. P. Szablewski, W. Kobza, Numerical analysis of Peirce’s cantilever test for the bending rigidity of textiles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 11, No. 4(43) , pp. 54-57., 2003
 3. J. Wiśniewski: Optimal design of reinforcing fibres in multilayer composites using genetic algorithms. Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol.12, No.3 (47), s.58-63, 2004
 4. K. Dems, Z. Mróz, Application of thermographic fields in identification of structural properties and defects, Comp. Assisted Mech. & Eng. Sci.,13, pp. 3 – 19, 2006
 5. K. Dems, E. Radaszewska.: Modelowanie własności termicznych w wielowarstwowym materiale kompozytowym. Modelowanie Inżynierskie 2006 Vol. 1 nr 32, s. 97-104. Gliwice 2006
 6. P. Szablewski, Analysis of the stability of a flat textile structure, Autex Research Journal, Vol. 6, No. 4, pp. 204-215., 2006
 7. K. Dems, E. Radaszewska: Optymalne projektowanie konstrukcji kompozytowej obciążonej termicznie z wykorzystaniem algorytmu gradientowego. Modelowanie Inżynierskie 2008 Vol. 4 nr 35, s. 7-14. Gliwice 2008
 8. K. Dems, J. Turant, Two approaches to optimal design of composite flywheel, Engineering Optimization, Vol. 41, Issue 4, pp. 351 – 363, 2009
 9. K. Dems, J. Wiśniewski: Optimal design of fiber-reinforced composite disks. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.47 (No.3), s.515-535, 2009
 10. R. Korycki: Shape optimization in oppositely directed coupled diffusion within composite structures. Struc Rozdział 11tural and Multidisciplinary Optimization, Vol.39 s.283-296, 2009
 11. P. Szablewski, Sinusoidal model of fiber-reinforced plastic composite, Journal of Industrial Textiles, Vol. 38, No. 4, pp. 277-288, April 2009
 12. K. Dems, Z. Mróz, Damage Identification Using Modal, Static And Thermographic Analysis With Additional Control Parameters, : Computers and Structures 88, , pp. 1254-1264, 2010
 13. K. Dems and E. Radaszewska: Modeling and optimization of thermal properties of fiber reinforced composite material subjected to thermal load. rozdział 4 w monografii pt.: Advances in the Mechanics of Inhomogeneous Media, wyd. Uniwersytet Zielonogórski, pp.49-65, 2010
 14. R. Korycki: Sensitivity oriented shape optimization of textile composites during coupled heat and mass transport. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.53 s.2385-2392, 2010
 15. R. Korycki:. Modelowanie transportu masy i energii w konstrukcjach tekstronicznych. W: Mechatronika tom 2, . Ed. Sławomir Wiak. Łódź, , s. 489 – 511, 2010
 16. J. Turant, Optymalne projektowanie rozkładu źródeł ciepła w wale kalandra, Zeszyty Nauko-we WSInf vol 9, nr 2, s. 65-71, 2010
 17. J. Wiśniewski., K. Dems: Optimal fibers arrangement in composite materials – rozdział 15 w monografii pt.: Advances in the Mechanics of Inhomogeneous Media, wyd. Uniwersytet Zielonogórski, s.241-270, 2010
 18. J. Wiśniewski, K. Dems K.: Weight minimization of structural components reinforced with fiber-mat. Civil and Environmental Engineering Reports, No.5, s.79-94, 2010
 19. K. Dems, J. Turant, Structural damage identification using structural and modal changes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol. 59, No.1, pp. 27 – 32, 2011
 20. R. Korycki: Modeling of transient heat transfer within bounded seams, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol.19(87) nr 4, 2011
 21. R. Korycki, R. Krasowska: Chapter 12. Soft computing applications for sewing machines. W: Soft Computing in Textile Engineering. Ed. A. Majumdar. Woodehead Publishing, pp. 294 – 328, 2011
 22. J. Turant, Wielokryterialne optymalne projektowanie przepływu ciepła w wale kalandra, Zeszyty Naukowe WSInf vol 10, nr 2, s. 101-112, 2011
 23. J. Wiśniewski, K. Dems: Hybrid system for optimal design of mechanical properties of composites – rozdział 16 w monografii pt: Computational Modelling and Advanced Simula-tions, wyd. Springer, s.303-331, 2011
 24. K. Dems, E. Radaszewska, J.Turant: Modeling of fiber reinforced composite material subjected to thermal load, Journal of Thermal Stresses, w druku, 2012
 25. P. Szablewski, Lagrange’s equations with constraints in model applications from the field of textile mechanics, Journal of Industrial Textiles, Vol. 41, No. 3, pp. 241-258., January 2012
 26. Korycki R., Szafranska H., Modelling of temperature field within textile inlayers of clothing laminates, Fibres and Textiles in Eastern Europe 2013, Vol. 21, No. 4(100), s.118-122
 27. Szablewski P., Estimating engineering constants of woven textile composite using geometric model, The Journal of The Textile Institute, Vol. 105, No. 12, 2014, pp. 1251-1258.
 28. Korycki R., Szafranska H., Sensitivity of Temperature Field to Material Parameters within the Clothing Laminate Process, Fibres and Textiles in Eastern Europe 2014, Vol. 22, nr 5(107), pp. 83-88.
 29. Szablewski P., Estimating engineering constants of a selected model of textile composite, Indian Journal of Fibre & Textile Research, Vol. 40, September 2015, pp. 236-242.
 30. Korycki R., Sensitivity of the heat and mass transport system within neonate clothing, Fibres and Textiles in Eastern Europe 2015, Vol. 23, nr 3(111), pp. 69-75.
 31. Korycki R., Kapusta H., Optimization of the thickness of layers within a calender shaft, Fibres and Textiles in Eastern Europe 2015, Vol. 23, nr 4(112), pp. 119-126.