Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne na następujących kierunkach kształcenia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

oraz na kierunkach międzywydziałowych: